Dźwiękowy odstraszacz ptaków "Bird Gard SUPER PRO" (sady, ogrody, parki)

Cena: 5 799,00

Zaawanosowany odstraszacz ptaków

Odstraszacz ptaków Bird Gard  Super Pro został wyposażony w zaawansowany panel kontrolny który pozwala na ustawienie w dowolny sposób rozbudowanych funkcji urządzenia. Urządzenie Bird Gard Super Pro umożliwia wybór m.in.: rodzaju emitowanych odgłosów ptaków drapieżnych, porę dnia aktywacji urządzenia, częstotliwość wydawania dźwięków oraz tryb pracy (losowy/standardowy). Urządzenie posiada 4 wbudowane wzmacniacze i 4 głośniki zewnętrzne, emitujące dźwięki płoszące ptaki o wysokiej cyfrowej jakości. Łatwy w montażu, można go umocować na palach lub słupach, wykorzystując załączone wsporniki i elementy mocujące. Emiter dźwięku ma zamontowany wewnątrz elektroniczny system oparty na technologii półprzewodnikowej oraz posiada obudowę typu NEMA zabezpieczającą przed czynnikami klimatycznymi - specjalnie zaprojektowana obudowa, odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Opis funkcji:
 
- Przełączniki odgłosów: to pierwsze osiem przełączników w zestawie. Każdy z nich posiada numer z lewej strony odpowiadający opisowi dźwięku/ptaka umieszczonemu na foliowanej nalepce wewnątrz przedniego panelu urządzenia.

- Przełączniki trybu pracy: to pięć ostatnich przełączników. Kontrolują one różne tryby pracy: takie jak przedział czasu pomiędzy odtwarzaniem sygnałów odstraszających ptaki, to kiedy urządzenia ma działać (tylko w dzień, tylko w nocy, lub 24 godziny na dobę), oraz to czy urządzenie ma działać w trybie przypadkowości, czy w trybie normalnym.

- Dwa przełączniki odstępu czasowego znajdują się bezpośrednio pod przełącznikami odgłosów w zestawie przełączników trybów pracy. Kiedy urządzenie ustawione jest w jednym z wielu trybów odstępu czasowego, pomiędzy odtwarzaniem odgłosów będą występowały okresy uśpienia o długości kilku sekund lub minut. Urządzenie będzie odtwarzało wszystkie wybrane dźwięki (zależnie od ustawień kolejności przypadkowej – kolejno lub w przypadkowej kolejności), potem przejdzie w tryb uśpienia. Długość tego okresu czasu zależy od ustawień przedziału czasu i ustawień kolejności przypadkowej. Jeśli urządzenia działa w trybie kolejności przypadkowej, okres uśpienia waha się do wartości minimalnej do maksymalnej w ramach danego ustawienia przedziału czasu. Jeśli urządzenie nie działa w trybie kolejności przypadkowej, okres uśpienia jest równy wartości minimalnej dla danego ustawienia przedziału czasu.

- Dwa przełączniki ustawiania pory odtwarzania (dzień/24-godziny/noc) znajdują się tuż pod przełącznikami odstępu czasowego na zestawie przełączników. Urządzenie działa w trybie dziennym, nocnym lub stale (24 godziny na dobę). Jednak czujnik, który uruchamia się na światło słoneczne, podatny jest na jasne światło. Należy zadbać o to, aby nie kierować ostrego światła na urządzenie po to by działało ono właściwie.

- Przełącznik kolejności przypadkowej znajduje się u dołu zestawu przełączników. Kiedy przełącznik jest ustawiony w pozycji odtwarzanie przypadkowego, urządzenie będzie odtwarzać nagrane odgłosy w kolejności przypadkowej. Jeśli przełącznik nie jest ustawiony w tej pozycji, to wybrane odgłosy będą odtwarzane po kolei. Zaleca się stosować tryb przypadkowości aby ptaki nie przyzwyczaiły się do typowych nastawień odgłosów.
 

 

Przed zakupem urządzenia należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 12 października 2011 r. zakazuje się umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także zakazuje się m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zezwolenie na płoszenie zwierząt od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych). Dźwiękowe systemy odstraszania ptaków symulują naturalne odgłosy (krzyki) atakujących orłów, sokołów i jastrzębi, płosząc w ten sposób inne ptaki. Dodatkowo dużą zaletą urządzeń tego typu jest możliwość wgrania odgłosów atakowanego przez drapieżnika (nękanego) ptaka. Dzięki takiemu zabiegowi inne ptaki z gatunku nie zbliżają się do miejsca potencjalnego zagrożenia.

W przypadku urządzeń elektronicznych należy utrzymywać w czystości ich otoczenie i wprowadzać zmienne środowisko pracy, poprzez zmianę miejsca położenia i parametrów działania.

Najlepsze efekty płoszenia uzyskuje się w połączeniu z wizualnymi metodami odstraszania ptaków, na przykład z makietami ptaków drapieżnych,balonami stresowymi, taśmami hologramowymi itp.

Pamiętajmy, że nie w każdym miejscu odstraszacze akustyczne będą skuteczne! Odradzamy ich montaż w miejscach bezpiecznych oraz przyjaznych dla gniazdowania i rozmnażania (osłonięte od deszczu, wiatru, słońca; zlokalizowane w nie dalekiej odległości od źródła pokarmu; rzadko lub w ogóle nie odwiedzane przez człowieka lub drapieżniki). Ptasia determinacja do powrotu w te miejsca jest na bardzo wysokim poziomie.

Przed zakupem urządzenia należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 12 października 2011 r. zakazuje się  umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także zakazuje się m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zezwolenie na płoszenie zwierząt od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych).  


© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Specyfikacja:
 
Wymiary zewnętrzne: 22,5x20,5x13 cm
Ciężar urządzenia: 1,5 kg
Zasięg: 2,4 ha
Zakres emitowanych częstotliwości: 2 - 5 KHz
Rodzaj zasilania: zasilacz 1 AMP Zasilacz: 110/220 V

Zestaw zawiera:

Generator dźwięku
4 wbudowane wzmacniacze
Zasilacz 110 V
4 głośniki zewnętrzne (30 m przewodu do każdego)
Przewód do akumulatora z klemami


© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.